Záchvaty typické pro černý kašel

Poslechněte si pertusový kašel

Pan profesor Havlík citoval jednou na přednášce své učitele, že: „…kdo jednou slyšel pertusový kašel, už ho nikdy nezapomene…“

 

Odkaz na ukázky kašle včetně videa nemocných pertusí na webových stránkách dr. Douga Jenkinsona, Nottingam, England: http://www.whoopingcough.net/symptoms.htm

V pravé liště je v dolní části zvukový záznam čtyř kašlajících osob s pertusí  a video dvou malých dětí s onemocněním.