Diftérie (záškrt)

Surveillance záškrtu v České republice v roce 2022

V roce 2022 bylo v České republice v rámci surveillance hlášeno celkem pět případů onemocnění difterií. Difterie (záškrt) nebyla v České republice hlášena od roku 1995. Článek je stručným souhrnem stávající situace v ČR a v zemích EU/EHP. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2023; 32(1):24-29.

Surveillance záškrtu v ČR 

Od 1.1. do 24.2.2023 byly v ČR hlášeny další dva případy difterie.