Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

Publikace

  • Zavadilová J, Fabiánová K. Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ,Praha),2014;23(9)
  • Fabiánová K., Zavadilová J., Beneš Č., Kříž B. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ Praha), 2012; 21(3): 97-102.
  • Fabiánová K., Zavadilová J., Beneš Č., Kříž B. Pertuse v České republice v roce 2010. Zprávy EM (SZÚ, Praha), 2011; 20(1): 27-32.
  • Fabiánová K., Zavadilová J. Aktualizovaná doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse.Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ Praha), 2011; 20(4): 142-144.
  • Zavadilová J., Fabiánová K., Maixnerová M. Doporučení pro laboratorní diagnostiku dávivého kašle. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ Praha), 2009; 18(1): 24-25.

Další vybrané publikace

  • Fabiánová K., Zavadilová J, Maixnerová M., Kříž B. Epidemiologie pertuse v ČR a srovnání s ostatními evropskými státy. Vakcinologie, 2009; 3(1): 28.