Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Očkování těhotných proti pertusi

Materiál byl prezentován na odborných konferencích, například na 9. konferenci Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP.


2019_Ockovani_proti_pertusi_v_gravidite

Podle předběžných dat z Informačního systému infekční nemoci za rok 2018 bylo v České republice hlášeno celkem 752 případů onemocnění pertusí, z toho 49 případů bylo hlášeno u dětí do jednoho roku života.

Právě tyto děti jsou onemocněním nejvíce ohrožené, zejména možnými komplikacemi. Nejčastějším zdrojem onemocnění pro nejmenší jsou právě nejbližší kontakty, tedy matka, otec, sourozenci, prarodiče apod.

Nejlepší způsob ochrany nejmenších dětí před onemocněním je očkování matek v těhotenství, jak doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). Vhodně načasované očkování v graviditě vede k dostatečnému přenosu mateřských protilátek do těla plodu. Po narození je tak dítě mateřskými protilátkami chráněno před závažným průběhem onemocnění během nejkritičtějšího období dvou měsíců, kdy  ještě nemůže být očkováno.

V ČR, podobně jako v mnoha dalších zemích, existuje doporučení pro očkování těhotných proti pertusi. Dokument doporučení Národní imunizační komise, z prosince 2015 byl aktualizován Českou vakcinologickou společností ČLS JEP dne 10.6. 2021:

aktpertuseockotehot10_06_2021final

 

Aktualizováno 25. srpna 2022