Diftérie (záškrt)

Doporučený postup při výskytu onemocnění záškrtem (difterií)

Doporučený postup je určen všem poskytovatelům zdravotních služeb včetně laboratoří provádějících příslušná vyšetření a dále orgánům ochrany veřejného zdraví (OOVZ), popř. dalším subjektům dotčeným při řešení výskytu onemocnění záškrtem.

Doporučený postup