Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

Akutní krční forma záškrtu

Vyšetřování vzorků od pacientů s podezřením na akutní krční formu záškrtu:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci záškrtu v České republice rozšiřuje Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii v SZÚ příjem vzorků od pacientů s podezřením na akutní krční formu záškrtu na 7 dní v týdnu. O víkendu je zajištěn provoz v NRL po telefonickém oznámení.

Příjem vzorků informujte NRL na telefonním čísle 725 191 386, Po-Pá 7-18 hod, So-Ne 9-18 hod.

Materiál zasílejte na adresu:

Mgr. Jana Zavadilová, NRL pro pertusi a difterii
Budova č. 2 – 1. patro, dveře č. 17
Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz, CEM, SZÚ
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

 

O víkendu, státním svátku a ve všední den po 15:45 možno nechat na vrátnici SZÚ, Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10 – Nutnost telefonického oznámení 725 191 386.

Odběr primárního materiálu k mikrobiologickému vyšetření musí být proveden před nasazením ATB terapie a před podáním DAT. Možný materiál k vyšetření v NRL je izolovaný kmen C. diphtheriae, případně výtěr krk, nos.

DIPHTHERIA ANTITOXIN B.P.10000 I.U. á 10ml –  Imunosérum proti záškrtu (DAT) pro léčebné účely je možné si vyžádat v Toxikologickém informačním středisku při Klinice pracovního lékařství VFN a 1. LF UK. Aktuální množství léčivého přípravku uskladněného na TIS včetně indikací a dávkování najdete na www.tis-cz.cz