Národní referenční laboratoř pro enteroviry

Pracovníci

MUDr. Petra Rainetová
SZÚ-CEM, budova č. 4, 2.patro
tel.: 267082333, 267082111
e-mail: petra.rainetova@szu.cz

Je vedoucí NRL pro enteroviry
Koordinátor surveillance akutních chabých paréz v ČR a surveillance enterovirů ve vnějším prostředí
spolupracovník WHO RRL pro enteroviry v Helsinkách


RNDr. Ivana Vodičková
SZÚ-CEM, budova č. 4, 2.patro
tel.: 267082505, 267082333
e-mail: ivana.vodickova@szu.cz

Je zástupce vedoucího NRL pro enteroviry
odborný pracovník v laboratorních metodách