Národní referenční laboratoř pro enteroviry

Metodické pokyny

Způsob odběru:

Sledování případů akutních chabých paréz –  4-8 gramů stolice ( velikosti nehtu na palci) odebraných in toto nebo rektální rourkou vložit do čistého kontejneru se šroubovacím uzávěrem (vzorky stolice od dětí se dají získat z plenek, případně konečníku). Pokud vzorky stolic nejsou okamžitě odvezeny do NRL, je nutné je zmrazit a kdykoli odvézt ve zmraženém stavu do NRL.

Sledování enterovirů v odpadních vodách –  z hlavní městské kanalizace před čističkou odpadních vod. Z jednoho místa proudící odpadní vody se odebere 5 vzorků vody zhruba 30 cm pod hladinou a vlijí se do vymyté plastové nesterilní láhve o objemu 1 litr. Takto odebraná odpadní voda se uchovává při 2-8 C před transportem do NRL.

Zasílání materiálu

NRL pro enteroviry, SZÚ, CEM, Šrobárova 48, 100 42 PRAHA 10 ( vyšetření na polioviry a další enteroviry je bezplatné).

Průvodní list materiálu pro vyšetření v NRL pro enteroviry – odběr odpadních vod na polioviry a ostatní enteroviry.

Doporučené postupy vyšetření

Vyšetření enterovirů : kit Geneproof

Sérologie enterovirů : kit VIROTECH (N)

Sérologie enterovirů, hantavirů, SARS-CoV2: kit EUROIMMUN (N)