Národní referenční laboratoř pro enteroviry

Programy surveillance

NRL se účastní programu surveillance akutních chabých paréz a surveillance enterovirů ve vnějším prostředí.