Oddělení hygieny půdy a odpadů

Kontakt

 

Vedoucí oddělení                MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

                                               267 082 267

                                               magdalena.zimova@szu.cz

 

Pracovníci NRC                   Ing. Zdeňka Podolská

                                               267 082 562

                                               zdenka.podolska@szu.cz

 

                                               RNDr. Eva Čurdová, CSc.

                                               267 080 273

                                               eva.curdova@szu.cz

 

Pracovníci laboratoře – pracoviště mikrobiologie

                                               Ing. Ladislava Matějů

                                               267 082 456

                                               ladislava.mateju@szu.cz

 

                                               Martina Štěpánková

                                               267 082 419

                                               martina.stepankova@szu.cz

 

                                               Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D.

                                               267 082 419; 267 082 730

                                               anna.kotrbova@szu.cz

 

                                               Ing. Marta Kořínková

                                               267 082 790; 267 082 730

                                               marta.korinkova@szu.cz

 

                                               RNDr. Zdislava Drahošová

                                               267 082 419

                                               zdislava.drahosova@szu.cz

 

Pracovníci laboratoře – pracoviště toxikologie

                                               Ing. Martina Wittlerová

                                               267 082 379; 267 082 793

                                               martina.wittlerova@szu.cz

 

                                               Alena Garbaczewská

                                               267 082 927; 267 082 564

                                               alena.garbaczewska@szu.cz

 

                                               Bc. Dorota Dvořáková

                                               267 082 564; 267 082 793

                                               dorota.dvorakova@szu.cz