Oddělení hygieny vody

Projekty Oddělení hygieny vody

Pracovníci NRC pro pitnou vodu se podílejí na řešení národních i mezinárodních projektů.


Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody
Doba řešení: 7/2020 – 12/2023


Využití metod molekulární biologie k identifikaci zdrojů znečištění v koupacích vodách
Doba řešení: 5/2020 – 4/2022


Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích
Doba řešení: 3/2020 – 2/2023


Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice
Doba řešení: 3/2019 – 2/2021


Podmínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v České republice
Doba řešení: 2016 – 2017


Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi
Doba řešení: 2015 – 2018


Vodní rekreace – koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách
Doba řešení: 2014 – 2015


Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání (MEKOVOD)
Doba řešení: 2011 – 2013


Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných vodách
Doba řešení: 2009 – 2011


Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí
Doba řešení: 2008 – 2010


Kovy a související látky v pitné vodě (COST 637)
Doba řešení: 2007 – 2010


Waterrisk (Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou)
Doba řešení: 1.7.2006 – 30.6.2010


TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water)
Doba řešení: 2006 – 2010. TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water – Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě) je integrovaný výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu (kontrakt č. 018320 GOCE). Jedná se – co do rozsahu i rozpočtu – o dosud největší evropský projekt zaměřený na vodárenství. Pod vedením holandské KIWA Water Research se na jeho řešení podílí téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů – výzkumných ústavů, univerzit, ale i soukromých firem vyvíjejících technologie pro vodárenství.


WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water)
Doba řešení: 2002 – 2005. Mezinárodní projekt 5. rámcového programu WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water) byl financován Evropskou komisí.