Oddělení hygieny ovzduší

Projekty

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) programu Interreg Central Europe si kladl za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelnou skupinu populace – děti, a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti střední Evropy.
(07/2016 – 06/2019)