Oddělení hygieny vody

Vedoucí: MUDr. František Kožíšek, CSc.

Oddělení hygieny vody je držitelem statutu Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu. Pracoviště se zabývá vodou pitnou, balenou, užitkovou i rekreační. Na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu se podílí na přípravě většiny článků v sekci Kvalita vody. Jednou z našich důležitých činností je pořádání programů zkoušení způsobilosti  (okružních rozborů, mezilaboratorního porovnávání zkoušek – MPZ), které se týkají vody.

Informace o nás

Kvalita vody

Aktuální informace v hygieně vody

Dodržování limitní hodnoty olova v pitné vodě ve vztahu ke způsobu odběru vzorku. Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu (15. 11. 2023)
Holandské tajemství: jak se v Nizozemí zajišťuje bezpečná pitná voda bez chloruČeský překlad odborného článku P. Smeetse a kol., který podrobně popisuje strategii výroby bezchlorové pitné vody v Nizozemí. (10. 10. 2023)

Jak ověřovat shodu s limity pro akrylamid, epichlorhydrin a chlorethen v pitné vodě. Návod pro provozovatele vodovodů, jako provést výpočet koncentrace v pitné vodě (stanovisko NRC pro pitnou vodu, 18. 7. 2023). (14. 8. 2023)

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 4. 7. 2023 byla přidána na naše stránky odborná zpráva za rok 2022 o kvalitě pitné vody v ČR. (4. 7. 2023)

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidních látek.  Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo dne 4.4.2023 Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidních látek a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě. (6. 4. 2023)

Publikační činnost pracovníků NRC pro pitnou vodu v roce 2022. Pracovníci NRC pro pitnou vodu se v roce 2022 podíleli na 39 odborných publikacích (domácích i zahraničních). (22. 2. 2023)

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 5. 9. 2022 byla přidána na naše stránky odborná zpráva za rok 2021 o kvalitě pitné vody v ČR. (5. 9. 2022)