Oddělení hygieny vody

Vedoucí: MUDr. František Kožíšek, CSc.

Oddělení hygieny vody je držitelem statutu Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu. Pracoviště se zabývá vodou pitnou, balenou, užitkovou i rekreační. Na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu se podílí na přípravě většiny článků v sekci Kvalita vody. Jednou z našich důležitých činností je pořádání programů zkoušení způsobilosti  (okružních rozborů, mezilaboratorního porovnávání zkoušek – MPZ), které se týkají vody.

Informace o nás

Kvalita vody

Aktuální informace v hygieně vody

Publikační činnost pracovníků NRC pro pitnou vodu v roce 2022. Pracovníci NRC pro pitnou vodu se v roce 2022 podíleli na 39 odborných publikacích (domácích i zahraničních). (22.2.2023)

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 5. 9. 2022 byla přidána na naše stránky odborná zpráva za rok 2021 o kvalitě pitné vody v ČR. (5. 9. 2022)