Zkoušení způsobilosti / EHK

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti (ESPT) je pracoviště akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), které zajišťuje organizování programů zkoušení způsobilosti laboratoří (PZZ) v oblastech životního a pracovního prostředí (Pracoviště 1) a lékařské mikrobiologie (Pracoviště 2).


Bližší informace o pořádaných PZZ jsou uvedeny na stránkách pracovišť pro jednotlivé typy analýz (vod, ovzduší nebo mikrobiologické laboratoře).

S připomínkami, podněty k zlepšení či jakýmikoli dalšími dotazy se neváhejte obrátit na příslušné koordinátory.