Pitná voda

Dodržování limitní hodnoty olova v pitné vodě ve vztahu ke způsobu odběru vzorku

Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce dodržování limitní hodnoty olova v pitné vodě ve vztahu ke způsobu odběru vzorku