Pitná voda

Pitná voda patří k základním životním potřebám a její odpovídající příjem (spolu s příjmem dalších tekutin) je nejen podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, ale přispívá i k duševní pohodě člověka. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní problémy akutního či chronického rázu. Riziko spojené s nevhodnou kvalitou nelze vyloučit u žádné vody, bez ohledu na to, zda se jedná o vodu z vodovodu nebo studny, o vodu upravenou nějakým zařízením nebo vodu balenou.

Další informace týkající se pitné vody lze najít v sekcích Studny, Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody a Balená voda.

Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě

Celý článek ...

K otázce přijatelných koncentrací léčiv v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce sledování léčiv v pitné vodě a jejich přijatelných koncentrací

Celý článek ...

Monitoring pitné vody

Zprávy o kvalitě pitné vody v České republice v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí z let 1996 až 2021. Počínaje rokem 2004 jsou zpracovávány z údajů pocházejících prakticky ze všech veřejných vodovodů ČR a z velmi vysoké části veřejných a komerčních studní.

Celý článek ...

Nový koronavirus a pitná voda

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou

Celý článek ...

Pach teplé vody po sirovodíku (sulfanu)

Články popisující mechanismus vzniku pachu teplé vody po sirovodíku a návrh možných nápravných opatření

Celý článek ...

Prevence legionelové infekce – upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů

Upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů, které musely v důsledku koronavirové pandemie omezit svou činnost - prevence legionelové infekce

Celý článek ...

Může zmrazování vody zlepšit její kvalitu?

Informace Národního referenčního centra pro pitnou vodu

Celý článek ...

Kvalita pitné vody ve vnitřních vodovodech

Článek z časopisu Vytápění, větrání, instalace

Celý článek ...

Sledování uranu v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k novele vyhlášky č. 252/204 Sb.

Celý článek ...

Metodické doporučení ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel)

Celý článek ...

Nouzové zásobování pitnou vodou

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu

Celý článek ...

Posouzení rizik – metodická podpora

Celý článek ...

Mikroplasty v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke zprávě o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotním riziku

Celý článek ...

Riziko pití vody z měděné nádoby

Upozornění Národního referenčního centra pro pitnou vodu na možné zdravotní riziko pití vody z měděné nádoby

Celý článek ...

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro orgány ochrany veřejného zdraví a provozovatele vodovodů

Celý článek ...

Převařování pitné vody jako jeden ze způsobů její dezinfekce

Celý článek ...

Pitná voda bez chloru

Celý článek ...

Péče o síť

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody"

Celý článek ...

Zásady správné péče o vnitřní vodovod

Celý článek ...

Legionelóza a její prevence

Celý článek ...