Pitná voda

Doporučení pro péči o „sodobary“ a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu. Tento dokument nahrazuje doporučení z roku 2009 (č. j. 401/2009).