Oddělení hygieny vody

Akce hygieny vody

Konzultační den Nová legislativa určený pro provozovatele vodovodů, pracovníky laboratoří a další zájemce se koná ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 10.00 hod ve Státním zdravotním ústavu v Praze (Pozvánka, Přihláška).

Determinační kurzy. Determinační kurzy zaměřené na určování řas a sinic pořádáme každoročně ve spolupráci s Českou algologickou společností (ČAS). Příští kurz proběhne 20. – 23. května 2024 v Bezměrově (u Kroměříže). Další informace naleznete na internetových stránkách ČAS nebo můžete kontaktovat Mgr. Petra Pumanna (e-mail: petr.pumann@szu.cz, tel.: 267082220).

Senzorická analýza vodySZÚ ve spolupráci s ENGLOBER s.r.o., připravuje od roku 2006 cyklus jednodenních školení zaměřených na senzorickou analýzu vody. Termíny jsou vypsány vždy po nashromáždění dostatečného počtu zájemců. Kontaktní osoba: Ing. Lenka Mayerová, Ph.D. (tel.: 267082514; e-mail: lenka.mayerova@szu.cz).
V případě většího počtu zájemců z jedné organizace je možné se domluvit na pořádání semináře ve Vašich prostorách.


Materiály z proběhlých akcí

Konzultační den hygieny vody (14. 2. 2023)