Pitná voda

Seznam požadovaných léčiv ke stanovení ve veřejných vodovodech v rámci úkolu hlavního hygienika pro rok 2024 a jejich doporučené limity

Na základě žádosti ministerstva zdravotnictví vydává SZÚ – NRC pro pitnou vodu následující doporučení pro orgány ochrany veřejného zdraví.