Dešťová a recyklovaná voda

Metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 11. 2023 zveřejnilo ve Věstníku MZ č. 16/2023 metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu používanou v budovách (vodu vyrobenou z recyklované srážkové nebo šedé vody, popř. i jiného vhodného zdroje), které je obrazem budoucí právní úpravy, na které ministerstvo nyní začne pracovat. Metodika vychází z výsledků výzkumného projektu SZÚ Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích.
Věstník je dostupný zde: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-16-2023/