Koupaliště a bazény

Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 11. 2023 zveřejnilo ve Věstníku MZ č. 16/2023 metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků. Provozovatelé těchto prvků ani orgány ochrany veřejného zdraví dosud neměli žádné odborné vodítko pro správnou a bezpečnou provozní praxi těchto zařízení, protože na provoz těchto zařízení (nejsou-li výslovně deklarována jako brouzdaliště) se nevztahují žádné hygienické předpisy. Toto doporučení má pomoci výše uvedeným pracovníkům k lepší orientaci v dané problematice, k lepšímu pochopení a zhodnocení zdravotní rizik spojených s vodními prvky či atrakcemi a zabezpečení jejich provozu takovým způsobem, aby byla možná zdravotní rizika minimalizována. Metodika vychází z výsledků výzkumného projektu SZÚ Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích.
Věstník je dostupný zde: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-16-2023/