Oddělení hygieny vody

Historie hygieny vody na SZÚ

Odborná skupina hygieny vody SZÚ byla formálně ustavena v r. 1933. Formální proto, že již několik let předtím se vybraní pracovníci tehdejšího Oddělení pro bakteriologickou a sérologickou diagnostiku problematikou vody zabývali v rámci laboratoře planktonologie a hydrologie a vznik samostatné hydrobiologické laboratoře nepřinesl v jejich práci nějakou dramatickou změnu. Nicméně jedná se o určitý mezník, který nám při různých výročích umožňuje ohlédnout se a ocenit práci našich předchůdců, protože „kdo nemá minulost, nemá ani budoucnost“. Proto chceme sobě i vám připomenout zajímavé události a osobnosti naší hygienické historie i současnosti a to prostřednictvím článků, posterů i různých jiných akcí.