Pitná voda

Metodická pomůcka k posouzení rizik vnitřních vodovodů z hlediska rizika olova v pitné vodě

Státní zdravotní ústav – Národní referenční centrum pro pitnou vodu vydává následující metodickou pomůcku k provedení § 3d zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.