Zkoušení způsobilosti / EHK

Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Systém externího hodnocení kvality (EHK) činnosti laboratoří v lékařské mikrobiologii a parazitologii byl v České republice zaveden v polovině roku 1993 na půdě CEM SZÚ. Od roku 2010 bylo EHK zařazeno pod Expertní skupinu pro zkoušení způsobilosti jako Pracoviště 2. Součinnost zajišťuje Koordinační pracoviště ESPT 2.

+420 267 082 258
 ehk@szu.cz


Dokumenty k jednotlivým programům (informace pro účastníky, závěrečné zprávy, případně očekávané výsledky) jsou k dispozici v níže uvedené sekci „Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)„.

Koordinační pracoviště ESPT 2 je od 2. 8. 2021 přestěhované do budovy č. 11, 2. patro, místnost 145. Zde se budou od září 2021 vydávat vzorky EHK, které jsou objednané bez dopravy. Ostatní kontaktní údaje jsou beze změny.

Postup při reklamaci a objednání opravné série