Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Akreditované pracoviště Laboratoře CEM

Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (Laboratoře CEM) Státního zdravotního ústavu Praha jsou komplexem 24 Národních referenčních laboratoří (NRL) a jedné laboratoře nereferenční.

Poprvé byly LCEM Českým institutem pro akreditaci (ČIA) akreditovány v roce 2001 podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Od roku 2005 jsou LCEM akreditovány také podle ČSN EN ISO 15189.

Vedoucí Laboratoří CEM – MUDr. Jana Kozáková
Manažer kvality – Alena Bezuchová
Metrolog LCEM – Ing. Jan Urban, Ph.D.

 

Osvědčení_8002 2023

Osvědčení_1206.4 2023

 

Přílohy k osvědčení o akreditaci (seznamy zkoušek):

Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laboratoř 8002 – 2023

Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laboratoř 1206.4 – 2023

 

Laboratorní příručka pro odběr vzorků – Laboratoře CEM:

Laboratorní příručka pro odběr vzorků – LCEM