Oddělení pro přípravu půd a umývárny

Vedoucí: Ing. Dagmar Štětinová

Přípravny půd

 • příprava kultivačních médií, biochemických testů, chemických roztoků a pod. pro laboratoře SZÚ
 • sterilizace kultivačních médií a roztoků
 • sterilizace laboratorních nástrojů
 • běžná laboratorní činnost
 • kontrola, čištění a zajišťování údržby přístrojového vybavení
 • zajištění dodávek potřebných surovin a pomůcek
 • zajištění dodávek hotových médií od komerčních dodavatelů
 • běžná administrativní činnost

Umývárny laboratorního náčiní

 • příjem a třídění použitého laboratorního náčiní z laboratoří SZÚ
 • dekontaminace infekčního laboratorního náčiní
 • vlastní mytí laboratorního náčiní – sušení, balení, sterilizace
 • dekontaminace a likvidace infekčního odpadu
 • kontrola a vyhodnocování jednotlivých procesů
 • kontrola, čištění a zajišťování údržby přístrojového vybavení
 • zajišťování dodávek potřebných přípravků a pomůcek
 • běžná administrativní činnost