Odborná centra a pracoviště

Národní referenční pracoviště

Přehled činnosti Národních referenčních laboratoří

Laboratoř pro tkáňové kultury
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
Národní referenční laboratoř – Česká národní sbírka typových kultur
Národní referenční laboratoř pro antibiotika
Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci
Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci
Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis
Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely
Národní referenční laboratoř pro enteroviry
Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy
Národní referenční laboratoř pro herpetické viry
Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS
Národní referenční laboratoř pro chlamydie
Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
Národní referenční laboratoř pro leptospiry
Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy
Národní referenční laboratoř pro mykobakterie
Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii
Národní referenční laboratoř pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií
Národní referenční laboratoř pro salmonely
Národní referenční laboratoř pro stafylokoky
Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy
Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu
Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy
Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19

Národní referenční pracoviště Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Národní referenční laboratoře

NRL pro experimentální imunotoxikologii
vedoucí: Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.

NRL pro aditiva v potravinách
vedoucí: Ing. Daniela Winklerová

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí
vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc.

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let
vedoucí: Ing. Jitka Sosnovcová

NRL pro genetickou toxikologii
vedoucí: RNDr. Očadlíková Dana

NRL pro ochranu laboratorních zvířat
vedoucí: Mgr. Alena Vlková

Národní referenční centra

NRC pro kosmetiku
vedoucí: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů
vedoucí: Ing. Karel Vrbík

 

Národní referenční laboratoře CHPPL
NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti
vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.

NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť
vedoucí: Ing. Michael Waldman, CSc.

NRL pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí
vedoucí: Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
vedoucí: Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

 

Národní referenční pracoviště
NRP pro expozicechemickým látkám
vedoucí: RNDr. Marián Rucki, Ph.D.

NRP pro fyziologii a psychofyziologii práce
vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

Národní referenční centrum
Národní referenční centrum pro průmyslové chemické látky a přípravky
vedoucí: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Národní referenční centrum pro pesticidy
vedoucí: Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.

Národní referenční centrum programů podpory zdraví a prevence nemocí
vedoucí: MUDr. Marie Nejedlá

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat
vedoucí: RNDr. Marek. Malý, CSc.

Národní referenční centrum pro venkovní a vnitřní ovzduší
vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů
vedoucí: MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Národní referenční centrum pro pitnou vodu
vedoucí : MUDr. František Kožíšek

Národní referenční laboratoře
Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované potraviny (NRL)
vedoucí : MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.

Národní referenční centrum
Národní referenční centrum pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích (NRC)
vedoucí: MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.