Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Pracovníci

MUDr. Jana Kozáková
SZÚ-CEM, budova č. 2, 2.patro
26708 2260
jana.kozakova@szu.cz


MUDr. Sandra Vohrnová
SZÚ-CEM, budova č. 2, 2. patro
26708 2260
 sandra.vohrnova@szu.cz


Ing. Renáta Veselá
SZÚ-CEM, budova č. 2, 2. patro
26708 2204
renata.vesela@szu.cz