Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Publikace

 • Ludmila Nováková, Helena Šebestová, Pavla Křížová, Jana Kozáková. Invazivní onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2022. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 20232; 32(8): 290–296.
 • Ludmila Nováková, Helena Šebestová, Pavla Křížová, Jana Kozáková. Invazivní onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2021. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022; 31(9): 364–369. (573,71 KB)
 • Lebedová V., Šebestová H., Musílek M., Vlach J., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2020. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(5): 149-156. (1.78 MB)
 • Lebedová V., Šebestová H., Musílek M., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(5): 199-206. (502.60 KB)
 • Lebedová V., Šebestová H., Musílek M., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2018. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(11-12): 459-465.
 • Okonji Z., Lebedová V. Kozáková J. Rozšíření metodik v NRL pro hemofilové nákazy o molekulární real-time PCR. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2018; 27 (11-12), 286-287.
 • Lebedová V., Šebestová H., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2017. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2018; 27 (3-4), 83-90.
 • Lebedová V., Šebestová H., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2016. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2017; 26 (5), 186-191
 • Lebedová V., Šebestová H., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2015. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2016; 25 (4), 135-139.
 • Lebedová V., Šebestová H., Beneš Č., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2014. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2015; 24 (4), 135-140.
 • Lebedová V., Křížová P., Beneš Č.: Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2013. Zprávy CEM, 23(5), 2014, 170-174
 • Křížová P., Lebedová V., Beneš Č.: Surveillance závažných onemocnění způsobených Haemophilus influenzae b v České republice v roce 1999. Část I. Výsledky analýzy surveillance dat. Zprávy CEM, 9(5), 2000, 202-206.
 • Urbášková P., Wunschová M., Lebedová V., Křížová P. a kol.: Produkce beta-laktamázy u izolátů Haemophilus influenzae z krve a moku v roce 1999 v České republice. Zprávy CEM, 9(2), 2000, 72-73.
 • Křížová P., Lebedová V., Beneš Č.: Výsledky surveillance závažných onemocnění způsobených Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2000. Zprávy CEM, 10(4), 2001, 144-147.
 • Křížová P., Lebedová V.: Výsledky surveillance závažných onemocnění způsobených Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2001. Zprávy CEM., 11(4), 2002, 172-176.
 • Křížová P., Lebedová V.: Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2002. Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol., 12(4), 2003, 174-177.
 • Křížová P., Lebedová V.: Sledování selhání vakcíny proti H.influenzae b. Zprávy CEM, 12(2), 2003, 76-79.
 • Urbášková P. Wunschová M., Lebedová V., Křížová P.: Antibiotická rezistence invazivních izolátů Haemophilus influenzae b v období 1999 – 2002. Předběžné sdělení. Zprávy CEM, 12(8), 2003, 337-338
 • Kříž B., Částková J., Šrámová H., Švandová E.: Víceúčelový sérologický přehled protilátek proti vybraným infekcím, u nichž se provádí očkování. Lebedová V.: Hib invazivní onemocnění ( Haemophilus influenzae b ).Závěrečná zpráva IGA MZ ČR, reg.č. RI 7391-1. Zprávy CEM 2003, příloha 1/2003.
 • Křížová P., Lebedová V., Kalmusová J: Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2003. Zprávy CEM, 13(3), 2004, 124-127.
 • Lebedová V., Beneš Č., Kalmusová J., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2004. Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2005;14(4), 190-194.
 • Lebedová V., Beneš Č., Kalmusová J., Křížová P.  Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2005. Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2006;15(3-4), 51-55.
 • Lebedová V., Beneš Č., Kalmusová J., Křížová P.  Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2007. Zprávy EM (SZÚ Praha) 2008;17(1-2), 28-31.
 • Lebedová V., Beneš Č., Kalmusová J., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce 2008. Zprávy EM (SZÚ Praha) 2009;18(4), 135-138.
 • Lebedová V., Beneš Č., Kalmusová J., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2009. Zprávy EM (SZÚ Praha), 2010, 19(1-2), 31-34.
 • Lebedová V., Beneš Č., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2010. Zprávy EM (SZÚ Praha), 2011, 20(3), 107-110.
 • Lebedová V., Beneš Č., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2011. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2012; 21 (5), 187-190.
 • Lebedová V., Beneš Č., Křížová P. Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2012. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2013; 22 (4), 137-140.