Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Surveillance invazivních pneumokokových onemocnění (IPO)

Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění – legislativní úprava – definice případu (case definice):

Surveillance invazivních pneumokokových onemocnění je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 21, Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění.

Vyplývá z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/ES o vážných přeshraničních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).


Celorepublikový program IPO byl zahájen v lednu 2008 a legislativně podložen Metodickým návodem – Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění:
Celorepublikový program IPO byl zahájen v lednu 2008 a legislativně podložen Metodickým návodem – Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění  publikovaném ve Věstníku MZ ČR (částka 2, str. 17, březen 2008) a Vyhláškou MZ ČR č. 275/2010. V roce 2007 proběhla pilotní studie surveillance, ve které již byly dodrženy všechny podmínky dané uvedenou legislativou. Do surveillance databáze jsou zahrnuta pouze onemocnění splňující mezinárodně platnou definici IPO. Ke každému případu je přikládán vyplněný formulář (viz příloha). Výsledky surveillance jsou každoročně publikovány ve Zprávách Epidemiologie a Mikrobiologie.

Soubory ke stažení