Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Publikace

Články publikované pracovníky NRL pro streptokokové nákazy.

 • Jana Kozáková, Helena Žemličková, Sandra Vohrnová, Pavla Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2021 (Druhý rok ovlivněný pandemií covid-19). Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(6): 217–221.
 • Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Sandra Vohrnová, Pavla Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2020 (Ovlivnila pandemie covid-19 situaci ve výskytu IPO v ČR?) Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(4): 115–120.
 • Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Martina Klímová, Pavla Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(6): 246–252.
  Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Helena Šebestová, Martina Klímová, Pavla Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(7): 277–282.
 • Kozáková J, Musílek M, Okonji Z. Charakterizace kmenů Streptococcus pneumoniae metodou MLVA (Multiple-Locus Variable number tandem repeat Analysis) v NRL pro streptokokové nákazy SZÚ. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(11-12): 284–286
 • Okonji Z., Kozáková J. Molekulární charakteristika izolátů Streptococcus pneumoniae zachycených při selhání vakcinace proti pneumokokovým infekcím u dětí pod 5 let věku v ČR 2012-2014. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 67, 2018, č. 3, s. 99-103.
 • Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Helena Šebestová, Pavla Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2017. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(2): 49–55.
 • Jana Kozáková, Zuzana Vacková, Helena Šebestová, Pavla Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2016. Zprávy CEM, Praha, 2017,26(1):21-28.
 • Kozáková J, Šebestová H, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v ČR v roce 2015. Zprávy CEM, Praha, 2016;25(3):100-107.
 • Zuzana Vacková, Jana Kozáková, Pavla Křížová, Věra Lebedová. Výběr vhodného klinického materiálu a postup izolace DNA pro účely detekce a typizace Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae molekulárními metodami v případě podezření na invazivní bakteriální onemocnění. Zprávy CEM 2015, 24(3), 102-104.
 • Renata Ciupek. Závěrečná zpráva o hromadném výskytu „pneumokoků“ na plicním oddělení v Brně. Zprávy CEM 2015, 24(4), 126-131.)
 • Tisková zpráva. JAKÉ JSOU DOPADY ZAVEDENÍ KONJUGOVANÉ PNEUMOKOKOVÉ VAKCÍNY DO ÚHRADY?
 • Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2014. Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2014. Výroční zpráva o výskytu invazivních pneumokokových onemocnění v ČR. Článek publikovaný v časopise Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2015; 24(3): 96–101.
 • Pneumokok je stále aktuální hrozbou, a to napříč generacemi – Medical Tribune 2014
 • V centru zájmu pneumokoky – Medical Tribune 2013
 • Alboková J, Lžičařová D, Kozáková J. Toxigenní profily a emm typizace Streptococcus pyogenes v České republice v letech 2011 a 2012.
 • Kozáková J, Šebestová H, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2013. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie, 3, ročník 23, březen 2014, 89-97.
 • Kozáková J. Informace Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz CEM SZÚ. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie, 2, ročník 23, únor 2014, 51-52.
 • Kozáková J, Motlová J, Beneš Č, Šebestová H, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2012. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie, 3, ročník 22, březen 2013, 97-104.
 • Vacková Z, Klímová M, Kozáková J. Nová molekulární metoda a schéma typizace Streptococcus pneumoniae v České republice. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie, 1, ročník 22, leden 2013, 16-18.
 • Motlová J, Beneš Č, Kozáková J, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v roce 2011. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie, 2, ročník 21, únor 2012, 51 – 58.