Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Doporučené postupy

Typizace Haemophilus influenzae metodou real-time PCR

NRL pro hemofilové nákazy nabízí metodu RT-PCR k typizaci H. influenzae, primárně pro klinické bezkultivační vzorky, kde byla tato bakterie potvrzena. Samozřejmě lze tuto metodu využít v případě potřeby i pro verifikaci kmenů. Metoda je navržena dle aktuálního CDC doporučení (https://www.cdc.gov/meningitis/lab-manual/chpt10-pcr.html). Identifikace se provádí analýzou cap lokusu pomocí genů: Hia acsB, Hib bcsB, Hic ccsD, Hid dcsE, Hie ecsH, Hif bexD. V případě negativity všech typů se H. influenzae považuje za netypovatelný HiNT.

Do NRL/HEM je možné posílat kromě kultivačních vzorků i nekultivační ve formě primárně sterilních klinických vzorků (hl. likvor, krev, sérum, punktát) či izolované DNA z nich. Požadované množství materiálu pro typizaci H. influenzae metodou RT-PCR je minimálně 0,2-0,5 ml klinického materiálu či 75-100 µl izolované DNA. Klinický materiál je možné odebrat i po zahájení antibiotické terapie, což je jednou z výhod těchto molekulárních metod. Ideální je odesílat materiál ihned po odběru, jinak skladovat krátkodobě (do 24 hod) při teplotě 2-8 °C, déle zamražený při -70°C. Transport DNA a likvoru nejlépe zamražený na obyčejném či suchém ledu, ostatní materiály chlazené nebo při pokojové teplotě.