Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Výzkumné projekty

Seznam projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy participuje.

Probíhající:

 • Studium vybraných sérotypů Streptococcus pneumoniae působících invazivní onemocnění v České republice metodou sekvenace celého genomu. AZV ČR, Reg. č. NU22-09-00433, 2021 – 2026. Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: MUDr. Kozáková, Mgr. Zuzana Okonji, Mgr. Michal Honskus, MUDr. Sandra Vohrnová
 • Projekt financovaný z institucionální podpory 2023. Celogenomová analýza invazivních kmenů Streptococcus pyogenes z období outbreaku z konce roku 2022 – 2023
 • Projekt financovaný z institucionální podpory 2023. Studie simultánních záchytů Streptococcus pneumoniae a Respiračního syncytiálního viru u invazivních onemocnění v ČR
 • Mezinárodní projekt IRIS (Invasive Respiratory Infections Surveillance)
 • Mezinárodní projekt ECDC – EU-IBD (European Invasive Bacterial Disease Surveillance Network)
 • Mezinárodní projekt PSERENADE (The Pneumococcal Serotype Replacement and Distribution Estimation)
 • Mezinárodní projekt SpIDnet – (Streptococcus pneumonie invasive disease network): SpIDnet: Invasive pneumococcal disease in European Union and European Economic Area. 2012 – 2020. Koordinátor – MUDr. P. Křížová, odborný pracovník MUDr. J. Kozáková
 • Projekt financovaný z institucionální podpory 2020. Molekulárně genetická charakteristika izolátů Streptococcus pneumoniae vyskytujících se ve variantě citlivé a rezistentní k optochinu

Ukončené:

 • Molekulární surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v České republice, hodnocení vakcinační strategie a doporučení k aktualizaci. AZV ČR, Reg. č. 17-29256A, 2017 – 2020. Hlavní řešitel: MUDr. Jana Kozáková, spolupracovníci: MUDr. Pavla Křížová CSc., Mgr. Zuzana Vacková, RNDr. Martin Musílek, Ph.D.
 • Projekt financovaný z institucionální podpory 2018. Celogenomová analýza Streptococcus pyogenes – výskyt streptokokových pyrogenních exotoxinů a superantigenů
 • Projekt financovaný z institucionální podpory 2017. Molekulární charakterizace izolátů Streptococcus pneumoniae zachycených při selhání vakcinace proti pneumokokovým infekcím u dětí pod 5 let věku v České republice 2012-2014.
 • Projekt financovaný z institucionální podpory 2014. RT-PCR pro detekci Neisseria meningitidis a Streptococcus pneumoniae z klinického materiálu a bezkultivační molekulární typizace. Vacková Z, Lžičařová J, Kozáková J.
 • Výzkumný záměr SZÚ/MZ ČR. Dílčí záměr II. Prevence, diagnostika a terapie závažných a nových či znovu se objevujících infekcí. Cíl č. 12. Nové přístupy k diagnostice a prevenci vybraných streptokokových nákaz (1999-2003). Koordinátor-RNDr.J.Motlová.
 • Novorozenecké infekce vyvolané Streptococcus agalactiae: mikrobiologické, epidemiologické a molekulárně genetické charakteristiky. Grant MZ ČR, Reg. Č. NI/5906-3, 2000-2002. Řešitel- RNDr.J.Motlová, spoluředitel- MUDr.M.Hanzl, odborní spolupracovníci- MUDr.L.Straková, RNDr.P.Urbášková, RNDr.R.Bícová, MUDr.P.Sak.
 • Analýza příčin a šíření rezistence k antibiotikům u kmenů Streptococcus pneumonie a Streptococcus pyogenes v České republice. IGA MZ ČR, Reg. Č. NI/6799-3, 2001-2003. Projekt NRL pro antibiotika, odborný spolupracovník- RNDr.J.Motlová
 • Molekulárně genetická typizace Streptococcus pyogenes: emm typizace. Grant MZ ČR, Reg.č. NI/7382-3, 2003-2005. Řešitel- RNDr.J.Motlová, odborný spolupracovník- MUDr.L.Straková.
 • Streptococcus pneumonie: studium genetických, mikrobiologických a epidemiologických charakteristik kmenů ve vztahu k zpřesnění diagnostiky onemocnění a vakcinaci. Grant MZ ČR, Reg. č. NR/8770-3, 2006-2008. Řešitel-RNDr.J.Motlová, odborný spolupracovník- Ing.J.Alboková.
 • Molekulární determinanty kmenů Streptococcus agalactiae ve vztahu i invazivitě onemocnění. Grant MZ ČR, Reg.č. 9432-3, 2007-2009. Řešitel- MUDr. L.Straková, spoluředitelé- MUDr.M.Sádlo/MUDr.P.Srnský, odborný spolupracovník-RNDr.J.Motlová.
 • Severe Streptococcus pyogenes disease in Europe. Strep-EURO, 2003-2005, koordinátor- MUDr.P.Křížová, odborní spolupracovníci- RNDr.J.Moltová, MUDr.L.Straková
 • Strep-specific targeted research project – PREVIS (Pneumococcal resistence, epidemicity and virulence – an international study, 2003-2005. Projekt NRL pro antibiotika, odborný spolupracovník- RNDr. J.Motlová
 • Evropský projekt EP/7 DEVANI – Nové přístupy k vakcíně navozující trvalou mateřskou imunitní odpověď, která ochrání novorozence před infekcí streptokokem skupiny B, 2007-2010, koordinátor- MUDr.P.Křížová, odborní spolupracovníci- MUDr.J.Kozáková, RNDr.J.Motlová.
 • Evropský projekt – Sekvenční charakterizace vybraných bakteriálních agens působících závažná onemocnění v ČR, 2009-2010, koordinátor- MUDr.P.Křížová, odborný spolupracovník- RNDr.J.Motlová za agens Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae a Streptococcus pyogenes.