Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Surveillance invazivních onemocnění způsobených Streptococcus pyogenes

Formulář na surveillance invazivních onemocnění způsobených Streptococcus pyogenes (GAS)


NRL pro streptokokové nákazy

Surveillance závažných onemocnění působených Streptococcus pyogenes

Prosíme, vyplňte tento formulář a zároveň zašlete na adresu uvedenou na konci formuláře. Prázdné formuláře (i pro zaslání e-mailem) jsou k dispozici v NRL pro streptokokové nákazy

MUDr. Jana Kozáková, tel: 26708-2260, e-mail: jana.kozakova@szu.cz

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Soubory ke stažení