Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Očkování

  • Streptococcus pyogenes a Streptococcus agalactiae: Typově specifické vakcíny proti závažným onemocněním vyvolaným Streptococcus pyogenes a Streptococcus agalactiae jsou stále ve fázi přípravy
  • Streptococcus pneumoniaeVakcíny proti Streptococcus pneumoniae

 

Pneumokoková konjugovaná vakcína Synflorix

Pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 13

Pneumokoková polysacharidová vakcína Pneumo 23 – není k dispozici

 

Od ledna 2010 je očkování vakcínou Prevenar 13 (s doplatkem) a Synflorix (plně) hrazeno zdravotní pojišťovnou pro přesně definovanou skupinu pacientů a pro rizikové skupiny dětí do 5 let věku.

2018 Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

 

Pneumokokové vakcíny registrované v ČR (Prevenar 7 a Pneumo 23 nejsou v ČR k dispozici)

Vakcíny Spektrum sérotypů
Pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 7 4,6B,9V,14,18C,19F,23F
Pneumokoková konjugovaná vakcína Synflorix* 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,5,7F
Pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 13* 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,5,7F,3,6A,19A
Pneumokoková polysacharidová vakcína Pneumo 23 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,5,7F,3,19A,2,8,9N,10A,11A,12F,15B,17F,20,22F,33F

 

Prevenar 13: je pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína určená k očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím u dětí ve věku od 6 týdnů do 17 let a dospělých osob starších 18 let. Prevenar pomáhá chránit proti takovým onemocněním, jako jsou meningitida (zánět mozkových blan), sepse nebo bakteriemie (bakterie v krevním oběhu), u dětí pak i pneumonie (zánět plic) a infekce ucha, způsobené 13 typy bakterie Streptococcus pneumoniae.Vakcína obsahuje části z 13 různých typů (polysacharidových obalů) bakterií pneumokoka Streptococcus pneumoniae: 7 typů, které obsahoval původní Prevenar, a navíc šest dalších typů bakterie.

Synflorix: je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Synflorix je vakcína proti pneumokokům pro děti od 6 týdnů do 5 let věku. Očkování provádí lékař injekčně nejčastěji do oblasti stehna.

23-valetní pneumokoková  polysacharidová vakcína: obsahuje purifikované polysacharidy nejčastějších pneumokokových sérotypů odpovědných za 85-90 % invazivních pneumokokových onemocnění – a je indikována k plošné vakcinaci seniorů nad 60-65 let věku a též u dětí nad 2 roky a dospělých mladších 60-65 let za přítomnosti faktorů zvyšujících riziko získání nebo závažnosti pneumokokových infekcí.  Nevýhodou je velmi nízká imunogenita u malých dětí a závažně imunodeficitních jedinců.