Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum zdraví a životního prostředí


Vedoucí:

MUDr. Helena Kazmarová

SZÚ, budova č. 5, 2.patro, tel.: 26708 2555, 728 857 715, e-mail : helena.kazmarova@szu_cz

 

Sekretariát:

Ivana Fayová; tel: 26708 2109; e-mail: ivana.fayova@szu_czimise@szu_cz

Centrum se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Základem odborné činnosti je soustavné sledování a vyhodnocování nových poznatků z oboru hygieny vody (pitné, balené, rekreační) půdy, odpadů a ovzduší (vnitřní a venkovní); formulace a odborné zdůvodnění nových požadavků na jejich kvalitu a na hodnocení zdravotní závažnosti látek za použití postupů hodnocení zdravotních rizik, včetně legislativních návrhů. Centrum spolupracuje na zajištění Systému monitorování zdraví obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí.

Mezi aktuálně řešené projekty patří projekt INTERREG Central Europe InAiRQ číslo CE 69 zaměřený na management kvality vnitřního prostředí v základních školách.

     InairQ

 

   


Aktuality CZŽP MC900431502.PNG

 

Nahoru