Témata zdraví a bezpečnosti

Institucionální stravování

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

 

Zařízení školního stravování je pro naprostou většinu dětí a dospívajících místem, které navštíví alespoň jednou za den. Bez ohledu na spokojenost by měli mít jistotu toho, že pokrmy, které dostanou, jsou pro ně bezpečné a zdravotně nezávadné. To, co je pro jednoho bezpečné, však může být pro druhého v extrémním případě až život ohrožující. Řeč je o strávnících, kteří školu sice navštěvují společně se svými vrstevníky, ale ve společném stravování jim brání onemocnění, které vyžaduje dietní úpravu stravy. Bez pomoci zařízení školního stravování a ochoty jeho personálu připravit dietní pokrm (příp. ohřát z domu přinesený) se tak tito strávníci mohou dostat do situace, kdy si nemají jak zajistit stravu. Velký problém nastává v případě, kdy rodiče potřebují, aby dítě docházelo do školní družiny, pokud následuje odpolední vyučování, nebo v případech, kdy těsně na konec vyučování navazují zájmové kroužky. Navíc jsou v ten moment vyloučeni z kolektivu vlastní třídy. Tento dokument by tak měl sloužit jako příručka, která provede každé zařízení školního stravování přípravou a praktickým provedením dietního stravování, dotkne se nejdůležitějších témat a pomůže s praktickými aspekty přípravy dietní stravy.

CELOU METODIKU  si stáhněte zde

Pro jednodušší práci s metodikou je možné si stáhnout pouze její části, které potřebujete prostudovat. 

  1. Metodika se sestává z obecné části, která se týká současné legislativy a obecně popisuje zákonitosti poskytování dietní stravy v rámci školního stravování. Naleznete tam odpověď na to, co je dietní stravování, jakou roli v něm hraje nutriční terapeut, či hygienik, zda je dietní stravování finančně náročnější. Jak by mělo vypadat lékařské potvrzení a kdo jej může vydávat a řadu dalších podrobných informací. OBECNOU ČÁST metodiky si stáhněte zde
  2. V metodice naleznete popis NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ DIETNÍ OMEZENÍu dětí (zde) a také vhodné a problematické potraviny pro každou eliminační dietu, či jiné úpravy stravy v rámci dalších diet. Rovněž jsou popsány tipy na kulinářskou úpravu různých druhů pokrmů či jejich částí.
  3. Existují celkem 4 způsoby, kterými je možné dietní stravu dětem zajistit (umožnit či poskytnout). Vyberete si pro svou školní jídelnu ten, který nejvíce vyhovuje přesně podmínkám vašeho provozu či personálním možnostem.

  • ZAJIŠTĚNÍ DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ FORMOU DONÁŠKY VLASTNÍ STRAVY TZV. „KRABIČKY” – zde
  • ZAJIŠTĚNÍ DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ FORMOU PŘÍPRAVY VE VLASTNÍM PROVOZU TZV. „IN HOUSE” – zde
  • ZAJIŠTĚNÍ DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ FORMOU DOVOZU DRUHÝM SUBJEKTEM PŘÍMO PO DOHOTOVENÍ – zde
  • ZAJIŠTĚNÍ DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ FORMOU DOVOZU DRUHÝM SUBJEKTEM PO ZCHLAZENÍ – zde

  1. Nejdůležitější informace jsou vždy shrnuty a zvláštních listech vložených k jednotlivým kapitolám, pro jednoduchou  orientaci je vkládáme zvlášť. Stáhnout si je můžete zde