Publikace

Časopisy vydávané v SZÚ

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica jsou informační, metodické a pracovní materiály určené pro pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví. V náplni jednotlivých čísel převažují standardní metodiky, metodická doporučení a přehledy normativních dokumentů.
AHEM vydává Státní zdravotní ústav, od roku 2007 pouze v online verzi.
Vychází nepravidelně, ISSN 1804-9613.
Kontakt: jana.vesela@szu.cz, Mgr. Jana Veselá, tel. 267 082 567

Další informace najdete na stránkách AHEM.

 

Central European Journal of Public Health

Časopis Central European Journal of Public Health navazuje na tradici uznávaného mezinárodního časopisu Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology. Je publikační platformou pro vědecké práce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých odvětví. Časopis omezuje příjem studií zaměřených na experimentální metody, nicméně experimentální práce spojené s oblastí veřejného zdraví neodmítá. Časopis také uveřejňuje editoriály a recenze na různá aktuální témata. Důležité akce z oboru jsou zpracovávány formou supplementů.
Časopis vydává v anglickém jazyce Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.
ISSN 1210-7778 (tištěná verze), ISSN 1803-1048 (online verze).
Kontakt:
milena.cerna@szu.cz, Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., tel.  267 082 378
cejph@szu.cz, Mgr. Jana Veselá, tel. 267 082 567

Další informace najdete přímo na stránkách časopisu CEJPH.

 

Hygiena

Časopis Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, práce objasňující vztahy mezi faktory životního prostředí a lidským organizmem, hodnotící zdravotní rizika nebo přinášející zkušenosti z realizace opatření na ochranu zdraví. Další tématickou oblastí jsou podpora zdraví a prevence nemocí. Samostatné celostátní odborné akce jsou prezentovány formou suplementů.
Od roku 2007 časopis vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.
ISSN 1802-6281 (tištěná verze), ISSN 1803-1056 (online verze).
Kontakt: casopis-hygiena@szu.cz, MUDr. František Kožíšek CSc., tel. 267 082 302.

Další informace najdete přímo na internetových stránkách časopisu Hygiena.

 

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) vydává měsíčně Státní zdravotní ústav. Periodikum bylo založeno v březnu 1992, kdy vyšlo první číslo. Časopis měl ISSN 1211-7358. Od prosince 2009 do února 2011 vycházel časopis pod názvem Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1803-6422), který reflektoval situaci, kdy bylo tehdejším vedením SZÚ Centrum epidemiologie a mikrobiologie zrušeno a jeho činnost málo srozumitelně rozdělena do dvou center, Centra odborných činností a Centra laboratorních činností. Po další reorganizaci na začátku roku 2011, kdy opět vzniklo staronové Centrum epidemiologie a mikrobiologie s původním zaměřením i náplní práce, vrátil se i náš časopis k původnímu názvu používanému od roku 1992, tj. Zprávy CEM.
ISSN 1804 – 8668 (print verze); ISSN 1804 – 8676 (webová verze)

 

Ukončené tituly