Témata zdraví a bezpečnosti

Surveillance odpadních vod

Monitorování odpadních vod je cenným, doplňkovým, nezávislým a objektivním přístupem ke strategiím dohledu v oblasti veřejného zdraví.  Surveillance odpadních vod umožňuje získávat ve vysoké frekvenci nezkreslená data o výskytu patogenů v populaci. Umožňuje sledování a testování patogenů a znečišťujících látek významných pro veřejné zdraví, např. SARS-CoV-2, AMR nebo zneužívaných drog, a promítnout tyto údaje do podpory a ochrany veřejného zdraví.

Dohled nad městskými odpadními vodami by měl být využíván pro účely prevence nebo včasného varování, například při detekci specifických virů v městských odpadních vodách jako signálu vznikající epidemie nebo pandemie. 

Zavést koordinované systematické využívání surveillance odpadních vod a životního prostředí jako součásti globální infrastruktury pro připravenost na pandemie je cílem novely evropské směrnice o čištění městských odpadních (Proposal Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD).  Nová směrnice ukládá členským státům povinnost provádět monitoring odpadních vod a posílení monitorování různých parametrů veřejného zdraví a chemických znečišťujících látek, včetně tzv. věčných chemických látek (PFAS) a mikroplastů.

V ČR se provádí v současné době monitoring odpadních vod na přítomnost poliovirů a SARS-CoV-2.