Katalogy a databáze

Online katalogy

» Katalog knihovního fondu
Databáze obsahuje knižní a časopisecký fond knihovny SZÚ.
Širší možnost vyhledávání i tiskových výstupů nadále poskytuje SVI.

» Katalog personální bibliografie
Databáze obsahuje záznamy publikovaných prací zaměstnanců SZÚ od roku 1992.
Pokyny pro hlášení publikační činnosti do SVI.

Upozornění: Připomínky, návrhy a případné dotazy ohledně knihovního systému Portaro můžete zasílat na  e-mail: michaela.vyslouzilova@szu.cz.

 

Seznam databází

Plnotextové databáze časopisů a bibliografické databáze jsou přístupné pouze ze sítě SZÚ

Micromedex® Solutions logo Micromedex® Solutions

Je nejkomplexnější soubor faktografických a bibliografických databází, které nabízejí informace z oblasti toxikologie, farmakologie a příbuzných vědních oborů, alternativní medicíny atd. Dále poskytuje informace o lécích, jejich složení, účincích, atd.
Zpřístupňuje databáze  AAPCC Codes in POISINDEX®, Alternative Medicine, DRUGDEX® System, Imprint Codes in Identidex®, Interaction Checking, IV Compatibility, MARTINDALE, POISINDEX® System, REPRORISK® System a TOMES® System

ScienceDirect logo ScienceDirect Freedom Collection

ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup k časopisům vydávaných společností Elsevier.

Scopus logo Scopus

Scopus od společnosti Elsevier je nejrozsáhlejší citační a abstraktovou databází recenzované vědecké literatury zahrnující časopisy, knihy a konferenční sborníky především z oblasti medicíny, přírodních věd a sociálních věd. Databáze obsahuje přes 70 milionů záznamů zahrnujících přes 5 tisíc vydavatelů a více než 23 tisíc titulů.
Scopus je významným nástrojem v oblasti hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů.

SpringerLink logo Springer Compact

Springer Compact umožňuje přístup k více než 2 500 titulů časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, ekonomie i sociálních a humanitních věd od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností včetně 38 akademických titulů. Součástí přístupu je i možnost open access publikování ve vybraných hybridních časopisech.

Web of Science logo Web of Science

Web of Science je platforma pro přístup k stejnojmenné citační databázi. Její základ tvoří multioborová Core Collection obsahující hlavní citační rejstříky Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index a Emerging Sources Citation Index. Předplatné zároveň umožňuje přístup do databáze Journal Citation Reports, jež jako jediná na světě obsahuje údaje o impakt faktoru excerpovaných časopisů.

Wiley logo Wiley

Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství z produkce nakladatelství John Wiley & Sons.

Podrobnější informace o obsahu databází a jejich obsluze poskytuje ing. M. Fridrichová, l. 2359.

Online přístup do databází je určen pouze pro zaměstnance SZÚ.

CZECH eLIB logo