Odborná centra a pracoviště

Úsek náměstka pro právo a strategii

Sekretariát
Oddělení právních činností a veřejných zakázek
 – Pracoviště právní
 – Pracoviště veřejných zakázek
Oddělení biostatistiky
Oddělení Středisko vědeckých informací
Oddělení Podatelny a spisové služby
Oddělení ICT
Pracoviště koordinace pracovních skupin, vzdělávání, výzkumu, projektu a zahraniční spolupráce
 – Expertní skupina Národní imunizační komise MZ ČR
 – Sekretariát Národního antibiotického program
Pracoviště Středisko pro kvalitu a autorizaci
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti