Knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

Elektronické formuláře MVS  

Elektronický formulář žádanky MVS pro knihovny

Elektronický formulář žádanky pro zaměstnance SZÚ


 

  • Žadatel o MVS bere na vědomí, že ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 – Volná užití, je kopie/výpůjčka určena pouze pro osobní potřebu koncového uživatele.
  • UPOZORNĚNÍ: Žádanky MVS z knihoven nepostupujeme dále.