Projekty

Projekty

Aktuální

Projekt OH SURVector

Registrační číslo projektu: 101132974
Název projektu: One Health Surveillence and Vector Monitoring for cross-border pathogens
Výzva: EU4H-2022-DGA-MS-IBA3
Program: EU4Health
                                                                Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast
Projekt je řešen ve spolupráci se zdravotnickými organizacemi a univerzitami z Rakouska, Řecka, Maďarska a Slovenska.

Vybudování laboratorních kapacit SZU pro stanovení nově se objevujících kontaminant pitné vody a vody ke koupání pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/10/22_020/0000929
Název projektu: Vybudování laboratorních kapacit SZU pro stanovení nově se objevujících kontaminant pitné vody a vody ke koupání pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy
Výzva č. 20 s názvem „Řízení a prevence antropogenních rizik“
Operační program Životní prostředí
                                                                Termín realizace: 3.4.2023 – 3.4.2028

 

Firemní školka – Zdravík

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_034/0000530
Název projektu: Firemní školka – Zdravík
Výzva č. 034 s názvem „Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě“
Operační program Zaměstnanost plus
Termín realizace: 1.7.2022 – 31.12.2024

 

Podpora zdraví v rodinách

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0000723
Název projektu:
Podpora zdraví v rodinách „POZDRAV“
Výzva č. 005 s názvem „Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost“
Operační program Zaměstnanost plus
Termín realizace:  1.1.2023 – 31.12.2025

 

Projekt UNITED4Surveillance

Projektové číslo: 101102070
Název projektu: Budování unijních a národních kapacit pro integrovanou surveillance
Výzva: EU4H-2021-JA3-IBA
Začátek projektu: 01/01/2023
Konec projektu: 31/12/2025

 

Projekt HERA 2


Projektové číslo:
 101113387
Název projektu: Genomická surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice
Výzva: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-1
Začátek projektu: 1/10/2022
Konec projektu: 30/6/2025
Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

 

UNICEF – UKRAJINA – „Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu“


Začátek projektu:
 1. 2. 2023
Financování: UNICEF
Kontakt:  ua.unicef@szu.cz
Cílem projektu UNICEF realizovaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ) je podpora zdraví a primární prevence nemocí pro nové příchozí osoby z Ukrajiny, kteří utekli před válkou do České republiky.

Projekt Hrou proti AIDS


Název projektu:
Ukraine refugee response in Czech Republic

 

 

 

 

Prevence antibiotické rezistence

Název projektu: Prevence antibiotické rezistence
Číslo projektu: ZD-PDP2-001
Doba trvání projektu: 2014–2023
Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014–2021
Programová oblast a cíl programu: 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví
Partner projektu: Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway
Oficiální web Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org
Webové stránky projektu: www.antibiotickarezistence.cz

 

 

 

Ukončené

ECDC – projekt HERA


Název projektu:
Posílení národní infrastruktury s cílem zvýšení kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii Covid-19 v ČR.
Grant číslo: ECDC/HERA/2021/004 ECD.12218
Doba trvání projektu: 03/09/2021 do 30/9/2022

 

 

Excelentní výzkum

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 1. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 137 415 155,82 Kč

 

Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

 

 

Dětská skupina Zdravík

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012522

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 až 30. 6. 2022