Projekty

Projekty

Aktuální

Vybudování laboratorních kapacit pro stanovení mikroplastů pitné vody pro účely monitorování vyžadovaného EU, státního zdravotního dozoru a státní správy

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/10/22_020/0002993
Název projektu: Vybudování laboratorních kapacit pro stanovení mikroplastů pitné vody pro účely monitorování vyžadovaného EU, státního zdravotního dozoru a státní správy
Výzva č. 20 s názvem „Řízení a prevence antropogenních rizik“
Operační program Životní prostředí
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2028
 
 
 

Projekt: Kybernetická bezpečnost ve Státním zdravotním ústavu

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_005/0002815
Název projektu: Kybernetická bezpečnost ve Státním zdravotním ústavu
Termín realizace: 
Financování: 
Spolufinancováno EU a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 

 

Modernizace Národní referenční laboratoře pro Mykobakterie: rozšíření diagnostických možností a monitoringu

 

Registrační číslo projektu: WHO Registration 2024/1456137-0
Název projektu: Modernizace Národní referenční laboratoře pro Mykobakterie: rozšíření diagnostických možností a monitoringu
Téma: Modernizace Národní referenční laboratoře pro Mykobakterie
Termín realizace: 15/03/2024 – 10/06/2024
Trvání: 2,5 měsíce
Financování: Světová zdravotnická organizace, World Health Organization (WHO)
Příjemce: Státní zdravotní ústav

 

 

 

Projekt EU-WISH: EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health

Projektové číslo: 101140460
Název projektu: EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health
Zkratka projektu: EU-WISH
Výzva: EU4H-2023-JA-IBA
Téma: EU4H-2023-JA-IBA-02
Typ akce: EU4H Project Grants
Začátek projektu: 01/11/2023
Konec projektu: 31/10/2026
Trvání: 36 měsíců
                                                                  Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)
                                                                  Příjemce: Státní zdravotní ústav
                                                                  Partneři/spoluřešitelé: VŠCHT Praha

 

Improving access to primary healthcare services for most marginalized communities in the Czech Republic

Název iniciativy: Improving access to primary healthcare services for most marginalized communities in the Czech Republic 

Termín realizace: 2/2024 – 7/2024

Výše podpory: 12 213 326 Kč

                                                        Financování: Bilaterální iniciativa, podpořená EEA a Norway Grants 2014-2021

Cílem iniciativy je zlepšení přístupu ke službám primární zdravotní péče pro nejvíce marginalizované skupiny v České republice.

 

One Health Surveillence and Vector Monitoring for cross-border pathogens


Název projektu: One Health Surveillence and Vector Monitoring for cross-border pathogens 

Registrační číslo projektu: 101132974

Termín realizace: 01/01/2024 – 31/12/2026

Program: EU4Health

Financování:Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast

Projekt je řešen ve spolupráci se zdravotnickými organizacemi a univerzitami z Rakouska, Řecka, Maďarska a Slovenska.

 

Pilotní projekt Škola bez nikotinu a tabáku Nicotine- and Tobacco-Free Schools


Registrační číslo projektu: 
WHO Registration 2023/1399223-0

Název projektu: Pilotní projekt Škola bez nikotinu a tabáku Nicotine- and Tobacco-Free Schools 

Téma: Prevence užívání tabákových a nikotinových výrobků 

Termín realizace: 01/09/2023 – 30/06/2024

Trvání: 10 měsíců

Financování: Světová zdravotnická organizace, World Health Organization (WHO)

Příjemce: Státní zdravotní ústav

 

Projekt JACARDI – Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes

Registrační číslo projektu: 101126953
Název projektu:Společná akce v oblasti zvyšování povědomí prevence a zdravotní gramotnosti u kardiovaskulárních nemocí a onemocnění typu diabetes (obzvláště nově diagnostikovaných typů – MODY a LADA)
Zkratka projektu:
JACARDI
Výzva: EU4H – 2022 – JA – IBA
Téma: EU4H – 2022 – JA – 03
                                                              Typ akce: EU4H – PJG
                                                              Začátek projektu: 01/11/2023
                                                              Konec projektu: 31/10/2027
                                                              Trvání: 48 Měsíců
                                                              Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)
                                                              Příjemce: Státní zdravotní ústav (NIPH)


JAPreventNCD – Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Registrační číslo projektu: EU4H-2022-JA-02
Název projektu: JAPreventNCD – Cancer and other NCDs prevention – action on health determinantssF
Finanční mechanizmus: EU4H-2022-JA-IBA
Programová oblast a cíl programu: EU4Health Programme (EU4H)
Partner projektu: HELSEDIREKTORATET – HDIR (Norway)
                                                                 Zkratka projektu: JAPreventNCD
                                                                 Začátek projektu: 01/01/2024
                                                                 Konec projektu: 31/12/2027
                                                                 Příjemce: Státní zdravotní ústav


Vybudování laboratorních kapacit SZU pro stanovení nově se objevujících kontaminant pitné vody a vody ke koupání pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/10/22_020/0000929
Název projektu: Vybudování laboratorních kapacit SZU pro stanovení nově se objevujících kontaminant pitné vody a vody ke koupání pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy
Výzva č. 20 s názvem „Řízení a prevence antropogenních rizik“
Operační program Životní prostředí
                                                                Termín realizace: 3.4.2023 – 3.4.2028

 

Firemní školka – Zdravík

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_034/0000530
Název projektu: Firemní školka – Zdravík
Výzva č. 034 s názvem „Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě“
Operační program Zaměstnanost plus
Termín realizace: 1.7.2022 – 31.12.2024

 

Podpora zdraví v rodinách

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0000723
Název projektu:
Podpora zdraví v rodinách „POZDRAV“
Výzva č. 005 s názvem „Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost“
Operační program Zaměstnanost plus
Termín realizace:  1.1.2023 – 31.12.2025

 

Projekt UNITED4Surveillance

Projektové číslo: 101102070
Název projektu: Budování unijních a národních kapacit pro integrovanou surveillance
Výzva: EU4H-2021-JA3-IBA
Začátek projektu: 01/01/2023
Konec projektu: 31/12/2025

 

Projekt HERA 2


Projektové číslo:
 101113387
Název projektu: Genomická surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice
Výzva: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-1
Začátek projektu: 1/10/2022
Konec projektu: 30/6/2025
Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

 

Projekt Hrou proti AIDS


Název projektu:
Ukraine refugee response in Czech Republic

 

 

 

 

Ukončené

Prevence antibiotické rezistence

Název projektu: Prevence antibiotické rezistence
Číslo projektu: ZD-PDP2-001
Doba trvání projektu: 2014–2023
Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014–2021
Programová oblast a cíl programu: 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví
Partner projektu: Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway
Oficiální web Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org
Webové stránky projektu: www.antibiotickarezistence.cz

 

UNICEF – UKRAJINA – „Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu“


Začátek projektu:
 1. 2. 2023
Financování: UNICEF
Kontakt:  ua.unicef@szu.cz
Cílem projektu UNICEF realizovaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ) je podpora zdraví a primární prevence nemocí pro nové příchozí osoby z Ukrajiny, kteří utekli před válkou do České republiky.

 

ECDC – projekt HERA


Název projektu:
Posílení národní infrastruktury s cílem zvýšení kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii Covid-19 v ČR.
Grant číslo: ECDC/HERA/2021/004 ECD.12218
Doba trvání projektu: 03/09/2021 do 30/9/2022

 

 

Excelentní výzkum

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 1. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 137 415 155,82 Kč

 

Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

 

 

Dětská skupina Zdravík

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012522

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 až 30. 6. 2022