Organizační struktura

MUDr. Barbora Macková, MHA

ředitelka
267 082 481 barbora.mackova@szu.cz

MUDr. Jana Kozáková

Vedoucí: Centrum epidemiologie a mikrobiologie
267 082 260 jana.kozakova@szu.cz Centrum epidemiologie a mikrobiologie

MUDr. Vladimíra Lipšová

Vedoucí: Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
267 082 657 vladimira.lipsova@szu.cz Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Vedoucí: Centrum zdraví, výživy a potravin
515 577 511 jiri.ruprich@szu.cz Centrum zdraví, výživy a potravin

MUDr.Marie Nejedlá

Vedoucí: Centrum podpory veřejného zdraví
267 082 693 marie.nejedla@szu.cz Centrum podpory veřejného zdraví

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D

Vedoucí: Centrum zdraví a životního prostředí
267 082 375 bohumil.kotlik@szu.cz Centrum zdraví a životního prostředí

RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

Vedoucí: Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
267 082 579 hana.bendova@szu.cz Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Mgr. Tereza Pechanová

Vedoucí: Náměstek pro právo a strategii a zástupce ředitelky
267 082 442 tereza.pechanova@szu.cz Úsek náměstka pro právo a strategii

Ing. Pavel Pulkráb

Vedoucí: Náměstek pro ekonomickou a technickou činnost a zástupce ředitelky
267 082 744 pavel.pulkrab@szu.cz Úsek náměstka pro ekonomickou a technickou činnost

Soubory ke stažení