Věda, výzkum, vzdělávání

Akreditované vzdělávací programy

Akreditace Státního zdravotního ústavu ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů

Další akreditované programy:

Pracovní lékařství

Hygiena a epidemiologie

Epidemiologie

Hygiena obecná a komunální

Hygiena výživy

Lékařská mikrobioloie