Věda, výzkum, vzdělávání

Akreditované vzdělávací programy

Akreditace Státního zdravotního ústavu podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Pracovní lékařství

Hygiena a epidemiologie

 

Akreditace Státního zdravotního ústavu podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Ochrana a podpora veřejného zdraví (Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví) – praktická část

Hygiena a epidemiologie (Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologie) – praktická část

Možný termín absolvování praxe ve Státním zdravotním ústavu v rámci specializačního vzdělávání v oboru Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologie bude upřesněn.