Národní antibiotický program

Národní antibiotický program (NAP) byl ustanoven na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595. Cílem NAP je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocněními.

Narůstající antibiotická rezistence je celosvětovým problémem, který je Světovou zdravotnickou organizací považován za globální hrozbu. Tento stav vyžaduje neodkladnou implementaci systémových, odborně kompetentních a nákladově efektivních opatření na lokální, regionální i národní úrovni. S cílem koordinace těchto opatření při respektování principu „Jedno zdraví“ byl vytvořen Národní antibiotický program, antibiotická politika ČR, jejíž souhrn opatření vede ke snižování AMR jak v oblasti humánní i veterinární medicíny.

První zárodky antibiotické politiky vznikaly v Československu krátce po zavedení penicilinu do klinické praxe v 50. letech 20. století. Komise pro Národní program antibiotické politiky byla ustanovena až v roce 2003. Antibiotická politika ČR v dnešní podobě byla formulována v roce 2009.