Odborná centra a pracoviště

Útvar ředitele

Tiskový mluvčí
Sekretariát Národního antibiotického program
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Expertní pracovní skupina Národní imunizační komise MZČR
Právní odbor
Personální odbor