Zdravotně výchovné materiály

Neperiodické publikace jsou veřejnosti poskytovány zdarma prostřednictvím Státního zdravotního ústavu.

Státní zdravotní ústav , Centrum podpory veřejného zdraví

  • tel.: 267 082 371
  • e-mail: lenka.svabova@szu.cz

Preventivní materiály týkající se HIV/AIDS lze získat zdarma ve Státním zdravotním ústavu na Pracovišti manažera Národního programu HIV/AIDS

  • tel.: 267 082 650
  • e-mail: jiri.stupka@szu.cz

Pokud máte zájem o poskytnutí tiskových dat k zajištění vlastního tisku kontaktujte sekretariát CPVZ

  • tel.: 267 082 607
  • e-mail: hana.cubova@szu.cz