Zdravotně výchovné materiály

Neperiodické publikace jsou veřejnosti poskytovány zdarma prostřednictvím Státního zdravotního ústavu Informace: Státní zdravotní ústav , Centrum podpory veřejného zdraví. Telefon: 267 082 371; e-mail: lenka.svabova@szu.cz. Preventivní materiály týkající se HIV/AIDS lze získat zdarma ve Státním zdravotním ústavu na Pracovišti manažera Národního programu HIV/AIDS, tel.: 267 082 650, e-mail: jiri.stupka@szu.cz. Pokud máte zájem o poskytnutí tiskových dat k zajištění vlastního tisku kontaktujte sekretariát CPVZ: tel.: 267 082 607, e-mail: hana.cubova@szu.cz