Knihovna

Kontakty

Vedoucí střediska
Mgr. Jana Veselá tel. 267 082 567 jana.vesela@szu.cz
Knihovna a studovna
Výpůjční protokol  tel. 267 082 483 knihovna@szu.cz
Katalogizace, objednávky norem
 
Mgr. Vlastimila Synková tel. 267 082 366 vlastimila.synkova@szu.cz
MVS, MMVS, správa knihovního systému Verbis
Mgr. Michaela Vysloužilová tel. 267 082 391 michaela.vyslouzilova@szu.cz
Přidělování ISBN Mgr. Jana Vitoušová tel. 267 082 289 jana.vitousova@szu.cz
Systémy  Ing. Bohdan Rameš tel. 267 082 287 bohdan.rames@szu.cz
Dokumentace
Personální bibliografie, rešeršní služby Ing. Miroslava Fridrichová tel. 267 082 359 miroslava.fridrichova@szu.cz
Mgr. Klára Chotašová tel. 267 082 366 klara.chotasova@szu.cz
Překlady
Radek Choděra tel. 267 082 416 radek.chodera@szu.cz
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D. tel.  267 082 426 renata.simunkova@szu.cz
Mgr. Ivana Vališová tel. 267 082 539 ivana.valisova@szu.cz
Ediční činnost a reprografie
Redakce časopisů Petra Dvorská tel. 267 082 288 petra.dvorska@szu.cz
Václava Nováková tel. 267 082 288 vaclava.novakova@szu.cz
CEJPH Mgr. Jana Veselá tel. 267 082 479 cejph@szu.cz
Hygiena Mgr. Jana Vitoušová tel. 267 082 889 jana.vitousova@szu.cz

hygiena@szu.cz