Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

Kontakt: 267 082 759, e-mail: vladimira.lipsova@szu.cz

Sekretariát: 267 082 657, e-mail: chppl@szu.cz

Popis činnosti centra CHPPL

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) sestává ze čtyř oddělení. V jejich rámci pracuje 8 Národních referenčních pracovišť. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (Centrum HPPL) se zabývá studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví. Zajišťuje plnění úkolů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v oblasti ochrany zdraví při práci pro státní správu (ministerstva, krajské hygienické stanice), zdravotní ústavy, podnikatelské subjekty a další zájemce. Konkrétní úkoly vycházejí především z potřeb zřizovatele SZÚ, tj. Ministerstva zdravotnictví (MZ), a ze Statutu SZÚ. Rámcově jsou úkoly SZÚ formulovány též v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství patří od roku 1975 do celosvětové sítě WHO spolupracujících center pro pracovního lékařství (GOHNET).